Yalın Üretim Eğitim ve Uygulama Merkezi

Yalın-Üretim-Eğitim-ve-Uygulama-Merkezi

Üretimde verimliliğin arttırılması ve dijital dönüşüm sürecinin hızlandırılması Türkiye’nin uzun süredir önemli kalkınma gündemlerinden biri olmuştur. Yakın zamanda bu sürece katkı sağlaması amacı ile Yetkinlik ve Dijital Dönüşüm Merkezlerinin Türkiye’nin çeşitli yerlerinde kurulumu sağlanmıştır. Bu merkezlerin özelliği hata yapma özgürlüğünün olduğu gerçek bir üretim ortamında, deneyimsel öğrenme teknikleri kullanılarak operasyonel mükemmeliyet ilkelerinin öğretilmesini ve yaygınlaştırılmasını sağlayan eğitim ve danışmanlık hizmetleri verilmesinin sağlanmasıdır.

Merkezler, verdiği eğitim ve danışmanlık hizmetleri ile sürekli iyileştirme, yalın üretim, dijital dönüşüm gibi konularda işletmelerin mevcut zihniyet yapısını değiştirip insan, makine, ekipman, hammadde, malzeme, zaman ve enerji kaynaklarını en verimli şekilde kullanmalarını ve rekabet güçlerini kısa zamanda artırmayı amaçlamaktadır.

Yetkinlik ve Dijital Dönüşüm Merkezlerinde, yaklaşık olarak %65 uygulamalı, %35 kuramsal eğitimden oluşacak şekilde, en kalıcı öğrenme yöntemi olan deneyimsel öğrenme ilkelerine dayalı eğitim programları benimsenmektedir. Bu sayede katılımcılara, uygulama senaryoları üzerinden verimli ve verimsiz üretimi aynı ortamda deneyimleme ve sonuçlarını gözlemleme fırsatı sunulmaktadır.

Merkezlerin en önemli faaliyet alanları arasında yer alan Öğren – Dönüş Programları kapsamında firmalarda 4 ay süren yerinde danışmanlık programları, geniş veya daha özelleşmiş kitleye hitap eden farkındalık seminerleri, farklı modüller altında toplanan onlarca üretim başlığından oluşan bütünleşik bir müfredatın bölümlere ayrılarak sunulduğu irili ufaklı kısa danışmanlık ve eğitim programları sayılabilir.

Model Fabrika Deneyimsel Eğitimleri ve firmaların kendi Yalın Liderleri’ni yetiştiren saha koçluklarını bir arada barındıran Öğren – Dönüş Programları, hiçbir yeni yatırım yapmadan sadece üretim süreçlerine ilişkin bakış açılarını değiştirip “Yalın Üretim Metodolojisi” ile verimliliklerini artırmalarını, elde ettikleri kazanımları kendi içlerinde yayarak sürdürebilir kılmalarını sağlamak için tasarlanmıştır.

“Kitle Üretiminden Tek Parça Akışa” geçiş, stoksuz çalışma, işin standartlaştırılması, çevirim zamanlarının ve duruş sürelerinin azaltılması, doğru istasyon ve hat tasarımları, faydalanılmayan yetkinliklerin devreye alınması (her seviyede çalışanın iyileştirme projelerine ortak edilmesi) vb. yalın araçları ile ürüne değer katmayan tüm aktivitelerden (israflardan) uzaklaşılmasıyla elde edilen iş gücü verimlilikleri, alan kazanımları, hammadde ve enerji tüketimindeki azalışlar, stok miktarlarındaki azalışlar vb. kazanımlar üretim maliyetlerinin  düşmesinde doğrudan rol almaktadır.

Türkiye’nin ilk model fabrikası olan Ankara Yetkinlik ve Dijital Dönüşüm Merkezi ile Yenilik Merkezi arasında yapılan iş birliği ile kurulacak olan Yalın Üretim Eğitim ve Uygulama Merkezi ile bölgemizde faaliyet gösteren firmaların yalın üretim ve dijital dönüşüm süreçlerine destek sağlanması planlanmaktadır.

Diğer Projeler