Place-based Innovation Networks for Industrial Transformation (Pin It!)

Place-based-Innovation-Networks-for-Industrial-Transformation-(Pin-It!)

Horizon Europe Excellence Hubs Programı kapsamında MOSB Yenilik Merkezi tarafından tasarlanan ve kaleme alınan “Place-based Innovation Networks for Industrial Transformation (Pin It!)” projesi, İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü koordinatörlüğünde Türkiye, Romanya ve Polanya’da faaliyet gösteren 15 kurum ve kuruluşun ortaklığında 15 Mart 2022 tarihinde sunulmuştur. Toplam proje bütçesi 3,8 milyon avro olan proje kapsamında bölgelerarası yenilikçilik stratejisi, eylem planı ve bütçesi oluşturulması planlanmaktadır. Proje ile İzmir ve Manisa (Türkiye), Batı (Romanya) ve Malopolska (Polonya) bölgelerinde iş birliğine dayalı çapraz etkileşim yoluyla mekân temelli ekosistemlerde mükemmeliyeti amaçlayan üç adet bölgesel inovasyon ekosistemi oluşturulması amaçlanmaktadır.

Diğer Projeler