Dijital Yenilik Platformu

Dijital Yenilik Platformu üye firma ve şahısların, sektörel uzmanlıklara ulaşımı ile aktörler arasında bilgi akışını hızlandrımayı amaçlayan bir hizmet sunum platformudur. Platformun amacı sanayi kuruluşlarına yönelik hizmet üreten kurum, kuruluş ve kişilerin, hizmetlerini tüm aşamaları ile planlamaları, sunmaları ve izlemelerine olanak tanıyan bir sistem geliştirerek, hizmetlerin etkinliğini ve kalitesini artırmaktır. Platform hizmet tasarım sürecini yalınlaştırarak, […]

Yalın Üretim Eğitim ve Uygulama Merkezi

Üretimde verimliliğin arttırılması ve dijital dönüşüm sürecinin hızlandırılması Türkiye’nin uzun süredir önemli kalkınma gündemlerinden biri olmuştur. Yakın zamanda bu sürece katkı sağlaması amacı ile Yetkinlik ve Dijital Dönüşüm Merkezlerinin Türkiye’nin çeşitli yerlerinde kurulumu sağlanmıştır. Bu merkezlerin özelliği hata yapma özgürlüğünün olduğu gerçek bir üretim ortamında, deneyimsel öğrenme teknikleri kullanılarak operasyonel mükemmeliyet ilkelerinin öğretilmesini ve yaygınlaştırılmasını […]

INTRAC Teknoloji Kampüsü

AR-GE ve yenilik ekosisteminin ve bölge yenilik kapasitesinin önemli bir unsuru olan kamu, üniversite ve sanayi iş birliğinin geliştirilmesine yönelik özellikle sanayi kesiminin yaklaşım ve önceliklerine göre tasarlanmış bir iş birliği ortamı sağlamak amacıyla MOSB bünyesinde INTRAC (Innovation, Networking, Technology Research and Application Center) Ege Bölgesi Sanayi Odaklı İleri Teknoloji Uygulama Merkezi kurulması planlanmaktadır. Bu […]