Dijital Yenilik Platformu

Dijital-Yenilik-Platformu

Dijital Yenilik Platformu üye firma ve şahısların, sektörel uzmanlıklara ulaşımı ile aktörler arasında bilgi akışını hızlandrımayı amaçlayan bir hizmet sunum platformudur. Platformun amacı sanayi kuruluşlarına yönelik hizmet üreten kurum, kuruluş ve kişilerin, hizmetlerini tüm aşamaları ile planlamaları, sunmaları ve izlemelerine olanak tanıyan bir sistem geliştirerek, hizmetlerin etkinliğini ve kalitesini artırmaktır. Platform hizmet tasarım sürecini yalınlaştırarak, hizmet sağlayıcılar ile müşterilerin süreci iş biliği içerisinde yürütmesi ve izlemesine olanak tanıyacaktır. Kurumlar verecekleri hizmetleri tasarlarken hizmet içeriklerini sistem üzerinden tanımlayabilecek, talepleri toplayabilecek, seçim sürecini yönetebilecek, uygulama sürecini tasarlayabilecek ve izleme süreçlerini yürütebilecektir. Platform, yalın üretim, dijitalleşme, firma içi girişimcilik, kurum içi eğitim gibi üretimde süreç tasarımlarının önem kazandığı bir dönemde, firmaların alacakları hizmetlerin çeşitliliği, izlenebilirliği ve kalitesini artıracaktır. Ayrıca, doğrudan bir hizmet alımı içermeyen ancak belirli bir sorunun çözümüne ilişkin fikir toplama süreçleri ve iş birliği çağrıları da platform üzerinden kolaylıkla yürütülebilecektir. Platformun tasarım aşaması devam etmekte olup, 2022 yılı sonunda hayata geçirilmesi planlanmaktadır.

Diğer Projeler