Raporlar

Dijital dönüşüm, sanayide verimliliği artırarak uluslararası seviyede rekabetçiliği sağlamanın yanı sıra yüksek katma değerli...
Bu çalışma ile Manisa OSB için mevcut durum değerlendirmesi, ihtiyaç analizi, paydaş çalıştayı ile...
9. ve 10. Kalkınma Planları’nda yer alan öncelikler doğrultusunda “Organize Sanayi Bölgelerinde...
In line with the priorities set out in the 9th and 10th Development Plans, the “Technology Development in Organised Industrial Zones Project” was...