NEDEN

?

yenilik

merkezi

Yenilik ekosisteminin sanayi odaklı inşası

Ülkemiz yüksek gelirli bir ekonomiye geçiş sürecinde maliyet etkinliği ve verimliliğe dayalı bir rekabet anlayışından yenilikçilik temelli bir rekabet anlayışına doğru değişim yaşamaktadır. Bu değişimi hızlandırmak için sanayinin yenilikçilik, sürdürülebilirlik, AR-GE, girişimcilik ve dijitalleşme alanlarında desteklenmesi büyük önem arz etmektedir. 

Manisa Organize Sanayi Bölgesi Yenilik Merkezi mekânsal yakınlık avantajını en ileri seviyede kullanarak firmalarımızın yenilikçi dönüşüm ihtiyaçlarına doğrudan ve hızlı bir şekilde cevap verebilecek esnek bir yapıya sahiptir. Yenilik Merkezi aracılığıyla, küresel iktisadi ve teknolojik gelişmeler yakından takip edilerek, vakit kaybetmeksizin çeşitli etkinliklerle sanayicimize ulaştırılmaktadır.  

Geleceğin teknolojilerini yalnızca kullanan değil, bu sistemleri üretebilme bilgi, beceri ve kapasitesine sahip bir sanayi altyapısının oluşmasına katkı sağlamak Yenilik Merkezinin temel görevleri arasında yer almaktadır.  

Bu amaçla Yenilik Merkezi MOSB yönetimi ve bölgede faaliyet gösteren firmaların AR-GE, yenilik, girişimcilik ve dijitalleşme kapasitelerinin artırılması amacıyla program bazlı ve firmalara özel çözümleri ile faaliyetlerini sürdürmektedir.

Yenilik merkezlerinin kurulması ile OSB’lerin bilgi ve teknoloji toplumunun getirdiği yeni ihtiyaçlara yönelik hizmetleri sunması ve iş yapma biçimlerini geliştirmeleri sağlanacaktır. Yenilik merkezleri ile OSB’lerin Türkiye ekonomisindeki yüksek katma değerli üretime olan katkılarının artırılması planlanmaktadır. Bu kapsamda, OSB’ler Türkiye’nin ekonomik rekabetçiliğinin artırılmasına hizmet edecek küresel ölçekte etkin sanayi ve teknoloji odakları olma işlevini üstelenecektir.

YENİLİK

MERKEZİ

EKİBİ

Devrim ŞAVLI

Direktör

Seda AYDIN

Proje Yöneticisi