Kümelenme

programlar-Kapak-1000x600px-4

Araştırma odaklı kümelenmelerle bölgesel yenilik ekosistemi liderliğine doğru

Yeni bölgesel kalkınma yaklaşımının en önemli araçlarının başında araştırma odaklı kümelenmeler gelmektedir. Çok sayıda bilimsel çalışma, kümelenmenin şirket gelişimi üzerindeki olumlu etkilerini net bir şekilde göstermektedir. Bu farkı yaratan temel sebepler girdilere veya pazara erişimde kolaylık ile yoğun etkileşim sonucunda firmaların yenilikçilik kapasitelerinde gözlemlenen artıştır. Kümelenme organizasyonları ise ele aldıkları değer zincirlerinde etkileşimi artırarak firmalar için yeni pazarlar keşfetme, mevcut pazarları genişletme, uluslararasılaşma, ortak altyapı oluşturma ve beceri geliştirme gibi alanlarda değer zincirine özel hizmetler sunmaktadır.

Merkezimiz, bölge paydaşları ile birlikte çekirdeğini MOSB firmalarının oluşturduğu ancak çevre illeri de kapsayan bir coğrafi alanda hareketlilik, iklimlendirme ve gıda teknolojileri alanlarında kümelenmeler oluşturmayı hedeflemektedir.

Diğer Programlar

yeniliklerden haberdar olun