AR-GE ve Tasarım Merkezleri

programlar-Kapak-1000x600px-3
  • AR-GE ve Tasarım Merkezi Sayısının Artırılması Projesi

Teknolojik bilgi üretilmesi, üründe ve üretim süreçlerinde yenilik yapılması, ürün kalitesi ve standardının yükseltilmesi, teknolojik bilginin ticarileştirilmesi, AR-GE personeli ve nitelikli işgücü istihdamının artırılması amacıyla 5746 sayılı Araştırma ve Geliştirme Faaliyetlerinin Desteklenmesi Hakkında Kanun’da belirtilen şartları sağlayan AR-GE ve tasarım merkezlerine indirim, istisna, destek ve teşvik uygulamaları sağlanmaktadır.

Manisa Organize Sanayi Bölgesi Yenilik Merkezi’nin belirlenen görevlerinden birisi de bölgesindeki AR-GE ve tasarım merkezi sayısını artırmaktır. Bu nedenle Yenilik Merkezi, bölgesindeki firmalarla yaptığı istişare toplantılarında bu hususu sık sık dile getirerek özellikle AR-GE ve tasarım merkezi potansiyeline sahip firmaları bu alandaki kazanımlarını ve yenilik faaliyetlerini sistematiğe kavuşturmaları açısından bilgilendirerek söz konusu merkezlerin sayısını artırmak üzere faaliyetlerine devam etmektedir.

Firmalar ile yapılan birebir görüşmeler neticesinde AR-GE ve tasarım merkezi kurulum sürecine ilişkin her bir firma özelinde ihtiyaçlar belirlenmiş ve Zafer Kalkınma Ajansı’na Teknik Destek başvurusu hazırlanmıştır. Zafer Kalkınma Ajansı tarafından yapılan değerlendirme neticesinde, MOSB’un başvuru sahibi olduğu proje destek almaya hak kazanmıştır. Alınacak destek ile 6 firmanın AR-GE/tasarım merkezi başvuru sürecine yönelik kapasiteleri artırılacaktır.

Proje kapsamında  firmaların yürüttüğü projelerin ilgili mevzuatlar yönünden AR-GE veya tasarım tanım ve kapsamları çerçevesinde olup olmadığı değerlendirilecek, proje çalıştayları ile firmanın sonuçlandırılan, yürütülen ve yakın zamanda yapılması planlanan AR-GE ve tasarım projeleri değerlendirilerek AR-GE ve tasarıma yönelik proje havuzu oluşturulacaktır. Bununla birlikte firmaların sürece dair faaliyet planları oluşturulacak, AR-GE ve tasarım merkezi portalı ve izleme ve değerlendirme sürecine yönelik eğitimler verilecektir.  Firmalara süreç sonunda mevcut durumlarını, gelişme alanlarını ve yol haritalarını ortaya koyacak firma özelinde değerlendirme raporları sunulacaktır.

  • AR-GE ve Tasarım Merkezi Personelin Niteliğinin Geliştirilmesi Projesi

Manisa Sanayi ve Teknoloji İl Müdürlüğü koordinatörlüğünde MOSB Yenilik Merkezi ve Manisa Celal Bayar Üniversitesi – Manisa AR-GE ve Tasarım Merkezleri İş Birliği Platformu (MATİP) iş birliğinde ZAFER Kalkınma Ajansına Teknik Destek proje başvurusu gerçekleştirilmiştir.

Proje tasarım aşamasında Manisa ilinde bulunan tüm AR-GE merkezlerine yönelik bir saha çalışması yapılarak, beceri geliştirme ihtiyacının en yüksek olduğu alanlar belirlenmiştir. Teknik destek eğitim faaliyeti kapsamında Manisa ilinde yer alan 37 AR-GE ve Tasarım Merkezi personeline 6 ay süre ile 4 farklı alanda eğitimler verilecektir. Verilecek bu eğitimler ile firmaların bilgi, beceri ve yetkinliklerinin arttırılması hedeflenmektedir.

Teknik destek faaliyeti kapsamında yapılması planlanan eğitimler şu şekildedir:

  • Yenilik Yönetimi Eğitimi
  • AR-GE Proje Döngüsü Yönetimi Eğitimi
  • Bilimsel Araştırma Yöntemleri ve Yayın Hazırlama Eğitimi
  • Fikri Sınai Mülkiyet Hakları Eğitimi

Diğer Programlar

yeniliklerden haberdar olun