Dijitalleşme Programı

Firmanıza özel dijital dönüşüm değerlendirme analizi ve yol haritası Sanayide verimliliği arttırarak uluslararası seviyede rekabetçiliği sağlamanın yanı sıra yüksek katma değerli hizmet ve ürünler üretmenin de anahtarı sayılan dijitalleşme ve dijital dönüşüm süreçlerinin desteklenmesi merkezimizin önemli görevleri ve gündem maddeleri arasında yer alıyor.  Bu kapsamda, Boğaziçi Üniversitesi Endüstri 4.0 Platformu ve TÜBİTAK – Türkiye Sanayi […]

AR-GE ve Tasarım Merkezleri

AR-GE ve Tasarım Merkezi Sayısının Artırılması Projesi Teknolojik bilgi üretilmesi, üründe ve üretim süreçlerinde yenilik yapılması, ürün kalitesi ve standardının yükseltilmesi, teknolojik bilginin ticarileştirilmesi, AR-GE personeli ve nitelikli işgücü istihdamının artırılması amacıyla 5746 sayılı Araştırma ve Geliştirme Faaliyetlerinin Desteklenmesi Hakkında Kanun’da belirtilen şartları sağlayan AR-GE ve tasarım merkezlerine indirim, istisna, destek ve teşvik uygulamaları sağlanmaktadır. […]

Kümelenme

Araştırma odaklı kümelenmelerle bölgesel yenilik ekosistemi liderliğine doğru Yeni bölgesel kalkınma yaklaşımının en önemli araçlarının başında araştırma odaklı kümelenmeler gelmektedir. Çok sayıda bilimsel çalışma, kümelenmenin şirket gelişimi üzerindeki olumlu etkilerini net bir şekilde göstermektedir. Bu farkı yaratan temel sebepler girdilere veya pazara erişimde kolaylık ile yoğun etkileşim sonucunda firmaların yenilikçilik kapasitelerinde gözlemlenen artıştır. Kümelenme organizasyonları […]