Eko Üretim İklim Dostu Rekabetçilik Programı Tanıtım Toplantısı

Adsız

2 Haziran 2022

MOSB

Çevresel Sürdürülebilirlik ve Eko Üretim kavramları sanayinin son dönemlerde öncelikli konularından biri haline gelmiştir. Bölgemiz sanayisinin çevreye duyarlı üretim kaynaklarını ve enerjiyi verimli kullanması, temiz ve yenilenebilir enerji kaynaklarına yönelmesi ve temiz teknolojilere geçiş yapması zorlaşan rekabet koşullarına uyum sağlaması açısından büyük önem taşımaktadır. Sürdürülebilirlik ve iklim değişikliği kapsamındaki küresel öncelikler ve bunların getirdiği yasal ve ticari düzenlemeler sanayiye, özellikle ihracatçı firmalara oldukça önemli ek maliyetler getirmektedir. Sanayicilerimizin ticarette rekabetçiliğini koruyarak uluslararası arenada gücünü kaybetmemesi için atması gereken acil adımlar bulunmaktadır.

Bu kapsamda, Manisa OSB Yenilik Merkezi ve Türkiye Teknoloji Geliştirme Vakfı (TTGV) iş birliğinde bölge firmalarımızın farkındalığının arttırılması amacı ile 02 Haziran 2022 Perşembe Günü “EKO Üretim Bilgilendirme Toplantısı” gerçekleştirildi.

Gerçekleştirilen toplantıda İklim Değişikliği Odağında Kaynak Verimliliği ve AB Yeşil Mutabakatı konuları hakkında uzmanlar tarafından bilgilendirme sunumu yapıldı. Ayrıca  TTGV tarafında geliştirilen ve firmaların eko üretim konusunda mevcut durumlarının analizi ve ihtiyaç tespitinden, projelendirme ve finansmana kadar kapsamlı bir destek yaklaşımı sunmayı hedeflediği ve pilot uygulamasını Manisa OSB’de gerçekleştirmek istediği Eko Üretim İklim Dostu Rekabetçilik Programı’nın da tanıtımı yapıldı.

 

Diğer Etkinlikler

yeniliklerden haberdar olun