Eko Üretim İklim Dostu Rekabetçilik Programı

Çevresel Sürdürülebilirlik ve Eko Üretim kavramları sanayinin son dönemlerde öncelikli konularından biri haline gelmiştir. Bölgemiz sanayisinin çevreye duyarlı üretim kaynaklarını ve enerjiyi verimli kullanması, temiz ve yenilenebilir enerji kaynaklarına yönelmesi ve temiz teknolojilere geçiş yapması zorlaşan rekabet koşullarına uyum sağlaması açısından büyük önem taşımaktadır. Sürdürülebilirlik ve iklim değişikliği kapsamındaki küresel öncelikler ve bunların getirdiği yasal […]