Bilimsel Araştırma ve Yayın Hazırlama Eğitimi

bilimsel-araştırma

27 Nisan 2022

MOSB Eğitim Salonu

MOSB Yenilik Merkezi koordinasyonunda Manisa Sanayi ve Teknoloji İl Müdürlüğü ve Manisa AR-GE ve Tasarım Merkezleri İş Birliği Platformu (MATİP) iş birliğinde hazırlanan “AR-GE ve Tasarım Merkezi Personeli Yetkinlik Geliştirilmesi” eğitimleri kapsamında Bilimsel Araştırma ve Yayın Hazırlama Eğitim Programı düzenlenecektir.

Eğitimin Amacı: Eğitimde araştırma ve yayın etiğine vurgu yapılarak bilimsel araştırma yapıp, yayın hazırlamak için gerekli olan teorik, kavramsal ve pratik araçlar hakkında bilgi verilmektedir. Amaç, katılımcının araştırma sorularını ele almak için uygun yöntem(ler)i eleştirel bir şekilde tartışmasını, seçmesini ve uygulama becerisini geliştirirken aynı zamanda araştırma etiğine ilişkin uluslararası ve ulusal düzenlemelere ve beyanlara saygı göstermesini sağlamaktır.

Eğitim İçeriği:

  • Bilimsel yayın ve bildiri hazırlama (Makale ve Bildiri)
  • Konferans bildirisi makaleye nasıl dönüştürülebilir?
  • Yayınlar için dergi/konferans seçimi
  • Bilimsel yayın içeriği (Özet, giriş, literatür taraması, yöntemler, sonuçlar, tartışma ve kaynaklar)
  • Etiğin genel tanımı, temel kavramsal çerçevesi, etik tarihi, bilim ve teknolojide etik
  • Araştırma etiği: Veri yönetimi, önyargı, çıkar çatışması, yazarlık, yayın, akran değerlendirmesi, iş birliği, sosyal sorumluluk vb.
  • Kullanılan bilimsel teknikler (Örnekleme yöntemleri, Nitel ve Nicel Araştırma)
  • Kullanılan bilimsel teknikler (Ölçüm ve veri analizi, Hipotez testi)
  • Bilimsel yayın hazırlama uygulaması
  • Hakem süreçlerinin ve sonrasındaki aşamaların yönetilmesi

Eğitimin Hedef Kitlesi: Araştırma-Geliştirme faaliyetlerinde yer alan ve bilimsel araştırma yapıp yayın hazırlamak isteyen araştırmacılar, yöneticiler, mühendisler, uzmanlar ve konuyla ilgili bilgilenmek isteyen kişiler.

Eğitmen: Bilimsel Araştirma Ve Yayin Hazirlama Eğitim Programi, Prof. Dr. Cahit Helvacı tarafından gerçekleştirilecektir.

Diğer Etkinlikler

yeniliklerden haberdar olun