Bilimsel Araştırma ve Yayın Hazırlama Eğitimi

Bilimsel-Araştırma-ve-Yayın-Hazırlama-Eğitimi

09 Şubat 2022

MOSB Eğitim Salonu

MOSB Yenilik Merkezi koordinasyonunda Manisa Sanayi ve Teknoloji İl Müdürlüğü ve Manisa AR-GE ve Tasarım Merkezleri İş Birliği Platformu (MATİP) iş birliğinde hazırlanan “AR-GE ve Tasarım Merkezi Personeli Yetkinlik Geliştirilmesi” eğitimleri devam ediyor.

Bilimsel makale ve yayın hazırlama eğitimi araştırma ve yayın etiğine vurgu yapılarak bilimsel araştırma yapıp, yayın hazırlamak için gerekli olan teorik, kavramsal ve pratik araçlar hakkında bilgi verilmektedir. Amaç, katılımcının araştırma sorularını ele almak için uygun yöntem(ler)i eleştirel bir şekilde tartışmasını, seçmesini ve uygulama becerisini geliştirirken aynı zamanda araştırma etiğine ilişkin uluslararası ve ulusal düzenlemelere ve beyanlara saygı göstermesini sağlama amacıyla gerçekleştirilmiştir.

Eğitimde;

 • Bilimsel yayın ve bildiri hazırlama (Makale ve Bildiri)
 • Konferans bildirisi makaleye nasıl dönüştürülebilir?
 • Yayınlar için dergi/konferans seçimi
 • Bilimsel yayın içeriği (Özet, giriş, literatür taraması, yöntemler, sonuçlar, tartışma ve kaynaklar)
 • Etiğin genel tanımı, temel kavramsal çerçevesi, etik tarihi, bilim ve teknolojide etik
 • Araştırma etiği: Veri yönetimi, önyargı, çıkar çatışması, yazarlık, yayın, akran değerlendirmesi, iş birliği, sosyal sorumluluk vb.
 • Farklı sektörlerden makale örnekleri
 • Kullanılan bilimsel teknikler (Örnekleme yöntemleri, Nitel ve Nicel Araştırma)
 • Kullanılan bilimsel teknikler (Ölçüm ve veri analizi, Hipotez testi)
 • Bilimsel yayın hazırlama uygulaması
 • Hakem süreçlerinin ve sonrasındaki aşamaların yönetilmesi

konuları ele alınmış, katılımcılara bu doğrultuda bilgilendirme yapılmıştır.

Katılımcı kitlesi Araştırma-Geliştirme faaliyetlerinde yer alan ve bilimsel araştırma yapıp yayın hazırlamak isteyen araştırmacılar, yöneticiler, mühendisler, uzmanlar ve konuyla ilgili bilgilenmek isteyen kişilerden meydana gelmiştir.

Diğer Etkinlikler

yeniliklerden haberdar olun