2023’e Doğru Türkiye’de Organize Sanayi Bölgeleri

2023’e-Doğru-Türkiye’de-Organize-Sanayi-Bölgeleri

Bu çalışma “OSB’lerde Teknoloji Geliştirme Projesi” kapsamında yürütülen araştırmanın saha sonuçlarını özetlemektedir. Saha çalışmasıyla OSB’lerin firmalar üzerindeki etkileri değerlendirilmiş, firmaların teknolojik konularındaki ihtiyaçlarının tespiti yapılarak OSB’lerin nasıl bir modelle firmaların ihtiyaçlarına çözüm sunabileceği araştırılmıştır.

 

Diğer Raporlar