Eko Üretim MOSB Genel Değerlendirme Raporu

eko-üretim-ic-kapak

Manisa Organize Sanayi Bölgesi Yenilik Merkezi’nin Türkiye Teknoloji Geliştirme Vakfı (TTGV) ile yaptığı iş birliği kapsamında Manisa OSB’de faaliyet gösteren 20 firmanın eko üretim alanında firma kapasitesi/olgunluk düzeyi ve temel ihtiyaçlarını tespit etmeye yönelik analiz çalışmaları gerçekleştirilmiştir.
Sürdürülebilirlik ve iklim değişikliği kapsamında küresel değer zincirlerine yönelik politik, yasal ve ticari düzenlemeler imalat sanayiine önemli yükümlülükler getirmektedir. İmalat sanayimizin uluslararası rekabetçiliğini koruyabilmesi için atılması gereken acil adımlar bulunmaktadır. Bu ihtiyaç doğrultusunda sanayinin sürdürülebilir üretim ve iklim değişikliği odağında gelişimine katkı sağlamak amacıyla geliştirilen program kapsamında çok boyutlu bir değerlendirme gerçekleştirilmiştir. Bu çerçevede, özellikle, 2021 Avrupa Birliği Yeşil Mutabakat Eylem Planı kapsamında belirlenen hedeflerden sınırda karbon düzenlemeleri, yeşil ve döngüsel ekonomi, temiz enerji ve iklim değişikliği ile mücadele konularını dikkate alarak tasarlanmış olan TTGV EKO ÜRETİM Programı’na dahil olan firmaların bu alanda kurumsal kapasitelerini geliştirerek uluslararası ölçekte rekabet avantajı sağlamaları amaçlanmaktadır.

Diğer Raporlar