Yenilikçilik Programı

Firmaların Yenilik Yönetim Kapasitelerinin ölçülmesi ve geliştirilmesi için uçtan uca çözümler Yenilikçilik Programı, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı , Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı (UNDP) , Manisa Organize Sanayi Bölgesi Yenilik Merkezi tarafından firmaların yenilik yönetim kapasitelerinin ölçülmesi, analiz edilmesi ve geliştirilmesi amacına yönelik olarak tasarlanmıştır. Programın amacı firmaların yenilik kapasitelerinin artırılması hedefi doğrultusunda yapılan ölçüm ve […]

Dijitalleşme Programı

Firmanıza özel dijital dönüşüm değerlendirme analizi ve yol haritası Sanayide verimliliği arttırarak uluslararası seviyede rekabetçiliği sağlamanın yanı sıra yüksek katma değerli hizmet ve ürünler üretmenin de anahtarı sayılan dijitalleşme ve dijital dönüşüm süreçlerinin desteklenmesi merkezimizin önemli görevleri ve gündem maddeleri arasında yer alıyor.  Bu kapsamda, Boğaziçi Üniversitesi Endüstri 4.0 Platformu ve TÜBİTAK – Türkiye Sanayi […]

AR-GE ve Tasarım Merkezleri

AR-GE ve Tasarım Merkezi Sayısının Artırılması Projesi Teknolojik bilgi üretilmesi, üründe ve üretim süreçlerinde yenilik yapılması, ürün kalitesi ve standardının yükseltilmesi, teknolojik bilginin ticarileştirilmesi, AR-GE personeli ve nitelikli işgücü istihdamının artırılması amacıyla 5746 sayılı Araştırma ve Geliştirme Faaliyetlerinin Desteklenmesi Hakkında Kanun’da belirtilen şartları sağlayan AR-GE ve tasarım merkezlerine indirim, istisna, destek ve teşvik uygulamaları sağlanmaktadır. […]