OzUBEX Sanayi Dönüşüm Merkezi Yenilik Merkezini Ziyaret Etti

haber-12-04-23

BEYSAD, Özyeğin Üniversitesi, ve TÜSİAD işbirliği ile Avrupa Birliği ve Türkiye mali işbirliği çerçevesinde finanse edilen, T.C. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından yürütülen Rekabetçi Sektörler Programı (IPA) kapsamında desteklenen “Sanayi 4.0 Mükemmeliyet Merkezi Kurulması ile Türkiye’deki KOBİ’lerin Dijital Dönüşümü” projesi kapsamında iyi uygulama örneklerini yerinde incelemek ve olası işbirliği fırsatlarını değerlendirmek üzere OzUBEX Sanayi Dönüşüm Merkezi yetkilileri MOSB Yenilik Merkezini ziyaret etti.

Diğer Haberler