Dijital Dönüşüm Değerlendirme Raporu Manisa Organize Sanayi Bölgesi

Manisa Organize Sanayi Bölgesi Yenilik Merkezi’nin Boğaziçi Üniversitesi ve TÜBİTAK Türkiye Sanayi Sevk ve İdare Enstitüsü (TUSSİDE) ile yaptığı iş birliği ile MOSB’da faaliyet gösteren 16 firmanın dijital dönüşüm kapasiteleri ölçülerek firmalara özel dijitalleşme yol haritaları hazırlanmıştır. Manisa Organize Sanayi Bölgesi Dijital Dönüşüm Değerlendirme Raporu ile yapılan bu analizler sonrasında MOSB geneline yönelik ortaya çıkan […]

Türkiye’de Organize Sanayi Bölgelerinin Dönüşümü

Bu çalışma ile Manisa OSB için mevcut durum değerlendirmesi, ihtiyaç analizi, paydaş çalıştayı ile strateji ve yol haritası dokümanları çalışmalarına dayanılarak MOSB Yenilik Merkezi’nin tasarımına ilişkin yol haritası ortaya konulmuştur.

2023’e Doğru Türkiye’de Organize Sanayi Bölgeleri

Bu çalışma “OSB’lerde Teknoloji Geliştirme Projesi” kapsamında yürütülen araştırmanın saha sonuçlarını özetlemektedir. Saha çalışmasıyla OSB’lerin firmalar üzerindeki etkileri değerlendirilmiş, firmaların teknolojik konularındaki ihtiyaçlarının tespiti yapılarak OSB’lerin nasıl bir modelle firmaların ihtiyaçlarına çözüm sunabileceği araştırılmıştır.