AR-GE Tasarım İnovasyon Eğitimi ve Tecrübe Paylaşımı Toplantısı

AR-GE ve tasarım merkezi kurmak isteyen Bölge Firmalarımızın temsilcilerine, Yenilik Merkezimiz tarafından yürütülen, Zafer Kalkınma Ajansı Teknik Destek Programı kapsamında desteklenen, Manisa Sanayi ve Teknoloji İl Müdürlüğü’nün de ortak olduğu “MOSB Firmalarının AR-GE ve Tasarım Kapasitesinin Artırılması” Teknik Destek Projesi kapsamında AR-GE, tasarım ve inovasyon kavramlarına ilişkin eğitim verildi. Eğitimde, Vestel ve Erbakır Firmaları temsilcileri, […]

Sustainability Experts for Manufacturing Industry (SEMI)

ERASMUS + Key Action 2: Cooperation Among Organisations and Institutions Partnership for Cooperation kapsamında MOSB’un konsorsiyum lideri olduğu, Danimarka, İtalya, Türkiye ve Almanya’nın da konsorsiyum ortağı olduğu Sustainability Experts for Manufacturing Industry (SEMI) projesine MOSB Yenilik Merkezi tarafından başvuru yapılmıştır. SEMI projesi ile yeşil üretim ve dijitalleşme odaklı üretim yapan firmaların dönüşümlerini ve sürdürülebilir tedarik […]

Place-based Innovation Networks for Industrial Transformation (Pin It!)

Horizon Europe Excellence Hubs Programı kapsamında MOSB Yenilik Merkezi tarafından tasarlanan ve kaleme alınan “Place-based Innovation Networks for Industrial Transformation (Pin It!)” projesi, İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü koordinatörlüğünde Türkiye, Romanya ve Polanya’da faaliyet gösteren 15 kurum ve kuruluşun ortaklığında 15 Mart 2022 tarihinde sunulmuştur. Toplam proje bütçesi 3,8 milyon avro olan proje kapsamında bölgelerarası yenilikçilik […]